Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

گیربکس های دقیق

         

قبل از شروع این بخش چند نکته را لازم می دانم که بگویم و آن اینکه گیربکس ها بر دو نوع می باشند . یک مدل گیربکس معمولی و نوع دوم که در دستگاههای سی ان سی استفاده می شود گیربکس های زیروبکلش ( Zero Backlash ) می باشند. گیربکس های نوع دوم که به بکلش یا لقی صفر نام گذاری شده اند دارای بک لش یا لقی صفر نیستند . میزان لقی آنها بین 4 تا 8 دقیقه می باشد . اگر یک درجه را به 60 قسمت تقسیم کنیم هر کدام از این قسمتها را یک دقیقه می گویند. از آنجاییکه گیربکس های معمولی بین 1 تا 4 درجه ( 60 تا 240 دقیقه ) لقی دارند ، این گیربکس ها را با آنها قیاس کرده و می گویند دارای لقی بسیار بسیار کم و یا بدون لقی می باشند. هیچ گیربکسی با لقی صفر در جهان وجود ندارد. اگر چه برای مقاصد نظامی میزهای غول پیکری را دیده ام که لقی میز در حد 2 ثانیه است . ( اگر یک دقیقه را 60 قسمت تقسیم کنیم هر کدام از قسمتها را یک ثانیه می گویند. ) .

   

  

دو مدل گیربکسی که در ایران به وفور یافت می شود مدل اپکس APEX و لیمینگ Liming می باشند . امیدوارم گیربکس های دقیق در مدل های دیگری هم به زودی رقیب این دو مدل شوند . اطلاعات کامل مدلهای مختلف این دو شرکت را در ادامه آورده ام . اما نکته بعدی که متاسفانه در بین دستگاه سازها رایج است نوع سفارش خرید گیربکس می باشد. جمله اکثر آنها اینگونه است:" یک گیربکس یک به 15 مارک اپکس یا مثلا لیمینگ برای سرو موتور 750 وات می خواهم . " در کلتالوگ های زیر خواهید دید که برای این جمله و در هر دو شرکت انواع گیربکس ها را می توان نام برد. فروشنده به انبار می نگرد و هرکدام را که مجود داشته باشد می دهد. و این یعنی افتضاح. قبل از اینکه این مفهوم را بیشتر باز کنم توجه شما را به کاتالوگ این دو شرکت جلب می کنم .

گیربکس های دقیق

         

قبل از شروع این بخش چند نکته را لازم می دانم که بگویم و آن اینکه گیربکس ها بر دو نوع می باشند . یک مدل گیربکس معمولی و نوع دوم که در دستگاههای سی ان سی استفاده می شود گیربکس های زیروبکلش ( Zero Backlash ) می باشند. گیربکس های نوع دوم که به بکلش یا لقی صفر نام گذاری شده اند دارای بک لش یا لقی صفر نیستند . میزان لقی آنها بین 4 تا 8 دقیقه می باشد . اگر یک درجه را به 60 قسمت تقسیم کنیم هر کدام از این قسمتها را یک دقیقه می گویند. از آنجاییکه گیربکس های معمولی بین 1 تا 4 درجه ( 60 تا 240 دقیقه ) لقی دارند ، این گیربکس ها را با آنها قیاس کرده و می گویند دارای لقی بسیار بسیار کم و یا بدون لقی می باشند. هیچ گیربکسی با لقی صفر در جهان وجود ندارد. اگر چه برای مقاصد نظامی میزهای غول پیکری را دیده ام که لقی میز در حد 2 ثانیه است . ( اگر یک دقیقه را 60 قسمت تقسیم کنیم هر کدام از قسمتها را یک ثانیه می گویند. ) .

   

  

دو مدل گیربکسی که در ایران به وفور یافت می شود مدل اپکس APEX و لیمینگ Liming می باشند . امیدوارم گیربکس های دقیق در مدل های دیگری هم به زودی رقیب این دو مدل شوند . اطلاعات کامل مدلهای مختلف این دو شرکت را در ادامه آورده ام . اما نکته بعدی که متاسفانه در بین دستگاه سازها رایج است نوع سفارش خرید گیربکس می باشد. جمله اکثر آنها اینگونه است:" یک گیربکس یک به 15 مارک اپکس یا مثلا لیمینگ برای سرو موتور 750 وات می خواهم . " در کلتالوگ های زیر خواهید دید که برای این جمله و در هر دو شرکت انواع گیربکس ها را می توان نام برد. فروشنده به انبار می نگرد و هرکدام را که مجود داشته باشد می دهد. و این یعنی افتضاح. قبل از اینکه این مفهوم را بیشتر باز کنم توجه شما را به کاتالوگ این دو شرکت جلب می کنم .

صفحه اول

 

     

 

     

 

صفحه دوم

 

    

 

 

    

 

     

 

  

 

صفحه سوم

 

 

صفحه چهارم